Inhoud Intro Wie ben ik? Tarieven Contact

Intro

… Geeft leerlingen in het basisonderwijs een steuntje in de rug.

Leerlingbegeleiding Enschede probeert zoveel mogelijk individueel les te geven aan de leerling. Eén op één begeleiding staat bij Leerlingbegeleiding Enschede voorop. Hierdoor kan Leerlingbegeleiding Enschede zich helemaal focussen op uw kind. In zeven jaar heb ik veel verschillende leerlingen voorbij zien komen. Leerlingen die net in Nederland wonen en de taal nog niet beheersen, leerlingen met een autisme die extra uitleg en/of begeleiding nodig hebben, leerlingen met faalangst voor toetsen, leerlingen die moeite hebben met taal-, lezen of rekenen, en nog veel meer. Door mijn ervaring kan ik uw kind de goede ondersteuning bieden.

Als het wenselijk is kan ik de inhoud van mijn ondersteuning afstemmen met de betreffende school. Wel is dan een gesprek met de leerkracht of ib-er gewenst.

Aanbod

Leerlingbegeleiding Enschede biedt basisschoolleerlingen ondersteuning voor de volgende onderdelen:

  • Lezen
  • Begrijpend lezen
  • Technisch lezen
  • Spelling
  • Taal
  • Schrijven
  • Rekenen
  • Nederlands als tweede taal (NT2), voor leerlingen waarvan Nederlands niet de moedertaal is
  • Cito-toets trainingen

Locatie

De begeleiding wordt in een huiselijke omgeving in Enschede gegeven. In de woning leven ook enkele katten.
Tegen beperkte meerkosten kan de begeleiding ook bij u thuis worden gegeven.