Inhoud Intro Wie ben ik? Tarieven Contact

Tarieven

Tarieven Schooljaar 2013-2014

Bijles of Nederlands (Nt2):

  • per les van 1 uur bij Leerlingbegeleiding Enschede: €14,75
  • per les van 1 uur op locatie bij U thuis in Enschede: €22,75
  • per les van 1 uur op locatie buiten Enschede: tarief op aanvraag

Tarieven zijn exclusief eventueel benodigde materialen.

De minimale afname voor bijlessen bedraagt acht lessen, deze kunnen in termijnen worden voldaan. Er is een proefperiode van twee lessen, waarna de overeenkomst zonder extra kosten ontbonden kan worden. Na acht lessen wordt er een oudergesprek ingepland. Dit gesprek is kosteloos en er zal in overleg worden gekeken of de bijlessen doorgaan of stopgezet zullen worden. Voor extra oudergesprekken zal het tarief van een reguliere bijles in rekening gebracht worden.

Het eerste intakegesprek met ouders is gratis. U kunt dan vrijblijvend op gesprek komen om informatie in te winnen, onze werkwijze te bespreken en uw kind aan te melden.

Bij tussentijdse opzegging hanteert Leerlingbegeleiding Enschede een opzegtermijn van vier lessen.